OVER ONS

Future Education Institute

Welkom bij het Future Education Institute

Welkom bij het Future Education Institute

Wie zijn wij
́Future Education Institute ́ is een onafhankelijk, academisch instituut. Wij staan onze studenten bij in de moeilijkheden en de uitdagingen van het studeren in Nederland. Wij bereiken de verschillende educatieve doelen van onze leerlingen door actief het Nederlandse onderwijssysteem met onze leerstof te integreren. Het professionele team van het instituut streeft ernaar om met zijn trainingsprogramma ́s en outreach-activiteiten, gebaseerd op multidisciplinaire vakgebieden, de educatieve kennis van de deelnemers te vergroten als wel tegemoet te komen aan de verschillende behoeften aan onderwijs die spelen onder onze cursisten

Mission vision futuredu.n

Missie & Visie

Het Future Education Institute is in 2020 opgericht met als missie om studeren in Nederland op mbo, hbo of wo-niveau toegankelijk te maken voor alle Nederlanders alsmede statushouders ongeacht leeftijd, niveau of achtergrond. Wij stellen als doel om op hoog niveau inburgeringscursussen, NT2-programma ́s, Engelse taalcursussen en CCVX-examencursussen in de vakken natuurkunde, wiskunde en scheikunde te verzorgen. Het Future Education Institute is gevestigd op een dynamische en inspirerende locatie op een minuut loopafstand van Rotterdam Centraal Station. Onze klaslokalen zijn voorzien van de modernste apparatuur en we beschikken over hoog kwalitatief
lesmateriaal waarin taal, cultuur en sociale vaardigheden samenkomen. Door onze toegewijde docenten, inspirerende locatie en uitstekende lesmateriaal creeën wij actief een sfeer waarin studenten zich veilig en welkom voelen om een nieuwe start in de Nederlandse samenleving te bewerkstelligen. Studenten die het Future Education Institute met goed gevolg verlaten, kunnen gericht verder groeien in het onderwijs en een solide basis leggen voor hun verdere loopbaan in Nederland.

Onze doelgroepen

Onze doelgroepen

Future Education Institute is opgericht met het doel kwalitatief goede cursussen in Rotterdam te verzorgen voor studenten van over de hele wereld. Onze doelgroep bestaat uit scholieren en studenten die zich hebben gevestigd in Nederland met een Nederlandse of buitenlandse afkomst. Voor iedereen die kiest voor kwaliteit, zijn wij hét adres om u voor te bereiden op het hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderwijs en/of de arbeidsmarkt. Door de multidisciplinaire integratie van onze lesstof kunnen onze studenten alles dat ze bij ons leren, direct gebruiken in het dagelijks leven. Wij bieden onder andere een inburgeringscursus specialisme & verzorgen en NT2-lessen voor hoogopgeleide anderstaligen aan. Daarnaast verzorgen wij ook CCVX-Cursussen, Examentrainingen, Basiscursussen, Rekentrainingen, Engels als tweede taal en Arabisch als tweede taal. De cursisten krijgen veel persoonlijke aandacht en in de lessen worden gevarieerde werkvormen aangeboden die passen bij verschillende leerstijlen.

Onze Methode

Onze Methode

Future education institute biedt methodes aan die gericht zijn op de laag-, midden- en hoogopgeleide nieuwkomers. De taalmethodes die wij gebruiken zijn Taalcompleet en Taalsterk. De handelswijze van deze boeken is vooral gericht op zelfredzaamheid in het dagelijks leven. Ook wordt de basisgrammatica verdiept en komen er verschillende thema ́s aan bod, wat de lessen meer gevarieerd maakt. Taalcompleet en Taalsterk zijn zeer geschikt om cursisten voor te bereiden op inburgering- en staatsexamens. De serie van Taalcompleet bestaat uit beginnersniveau ́s Taalcompleet A1 en Taalcompleet A2. De vervolgboeken Taalsterk B1 en Taalsterk B2 gaan dieper in op de in Taalcompleet gelegde basis en werken door tot en met het B2 niveau. De gehele Taalcompleet serie is speciaal ontwikkeld voor cursisten die in het land van herkomst hoogopgeleid zijn en daardoor meer uitdaging nodig hebben. Future Education Institute biedt ook interactieve communicatie-activiteiten met taalcoaches buiten de reguliere lessen om. Kennis in de praktijk brengen en direct communiceren, daar staan wij voor.

Future Education Institute

Heb je nog vragen?
Neem gerust contact met ons op.