Onze Cursussen

Nederlandse Taalcursus

Inburgeringscursus

Tijdens deze cursus zult u toewerken naar de inburgeringsexamens. De nadruk ligt op het leren van de Nederlandse taal om te participeren in de samenleving. Daarnaast wordt u voorbereid op het inburgeringsexamen. Dit wordt gedaan voor alle onderdelen: lezen, schrijven, spreken, luisteren, KNM en ONA. U krijgt les van een ervaren gecertificeerde docent NT2 en een gecertificeerde ONA docent. Met deze cursus zult u de Nederlandse taal begrijpen en een beter kennis krijgen van de Nederlandse samenleving en Nederlandse gewoontes.

Staatsexamen NT2 I | niveau B1

Het Staatsexamen NT2 Programma I toetst of uw kennis van de Nederlandse taal voldoet aan de criteria van taalniveau B1. Het examen bevat de onderdelen Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Iedereen vanaf 17 jaar mag het Staatsexamen NT2 Programma I doen. Het maakt niet uit welke nationaliteit u heeft en welke opleiding u hiervoor heeft gedaan. Mensen kunnen om verschillende redenen kiezen voor Programma I. Als u een hbo- of universitaire opleiding wilt gaan volgen, moet u het Staatsexamen Programma II doen. Met een diploma van Programma I wordt u niet toegelaten tot deze opleidingen.

Staatsexamens NT2 I I | niveau B2

Het Staatsexamen NT2 Programma II toetst of uw kennis van de Nederlandse taal voldoet aan de criteria van taalniveau B2. Het examen bevat de onderdelen Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Het Staatsexamen NT2 Programma II is moeilijker dan het Staatsexamen NT2 Programma I. U moet een hoger niveau Nederlands hebben om het examen te halen. Iedereen vanaf 17 jaar mag het Staatsexamen NT2 Programma II doen. Het maakt niet uit welke nationaliteit u heeft en welke opleiding u hiervoor heeft gedaan. Mensen kunnen om verschillende redenen kiezen voor Programma II, bijvoorbeeld: Omdat ze moeten inburgeren. Omdat ze een opleiding willen volgen op hbo-niveau of aan de universiteit. Omdat ze hun kansen op een baan op hbo- of universitair niveau willen vergroten.

Cursus ONA

Sinds 1 januari 2015 is Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) onderdeel van het inburgeringsexamen. Ook als u het Staatsexamen NT2 gaat afleggen, moet u deelnemen aan het ONA examen. Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt er uit ziet en wat uw mogelijkheden zijn. Zo kijken we naar uw opleidingsniveau en werkervaring in het land waar u vandaan komt. We onderzoeken samen wat uw kwaliteiten zijn en wat uw wensen zijn op het gebied van werken in Nederland. Een aantal onderdelen van de ONA module zijn het maken van een cv, het zoeken naar geschikte vacatures en het opstellen van sollicitatiebrieven. Na afloop van deze module heeft u uw portfolio voor het examen samengesteld en heeft u voldaan aan de urennorm van DUO. U hoeft geen eindgesprek te voeren bij DUO. U bent na afloop van deze module geslaagd voor het onderdeel ONA! Maar u bent ook in staat om zelf een baan te vinden in Nederland en om een sollicitatiegesprek te voeren.

Examentraining Nederlands

Mensen leren Nederlands om verschillende redenen. Bijvoorbeeld om op vakantie te gaan naar Nederland of België, of om in een Nederlandstalige omgeving te gaan studeren, wonen of werken. Het FEI heeft daarom examens in verschillende domeinen ontwikkeld.
In een examentraining maken we voornamelijk de examens van de voorgaande jaren.
De examentraining is een eindsprint, waarin alle examenstof in sneltreinvaart behandeld wordt.

Deze training is een vervolg op de Examentraining Nederlands Staatsexamens Nt2 waarin de focus meer ligt op inzicht in wat leerlingen lastig vinden bij het maken van het examen Nederlands en het aanleren van bijbehorende strategieën.
Wat leer je?
Uitgangspunten van een effectieve examentraining.
Verschil tussen leesvaardigheid en toets vaardigheid bij de examentrainingen Nederlandse Taal.
Omgaan met de taligheid van de examens: strategieën bij het begrijpen en beantwoorden van examenvragen en daarbij de inzet van schooltaal.
Inzicht in de verschillende soorten toets vragen en de bijbehorende vraag- en antwoordstructuren.
Didactische mogelijkheden om leerlingen doeltreffend voor te bereiden op het eindexamen van een Nederlandse Taal.
Praktische informatie
Maximale groepsgrootte 12 deelnemers